Ref

Vi samarbetar med sokalan.se som är en webbtjänst där man söker lån för att kunna jämföra lån och samla lån och på så sätt kunna sänka sin månadskostnad. Att online söka lån innan man vänder sig till banken ger flera bra förslag på låneförmedlare så att man på detta sätt kan försäkra sig om att banken ger en en bra ränta.